Dipsacaceae


Knautia montana
Knautia L.
Knautia montana (BIEB.) DC.
Ömür: Tek yıllık
Yapı: ot
Hayat formu:
İlk çiçeklenme zamanı: 6
Son çiçeklenme zamanı: 6
Habitat: orman açıklıkları
Minimum yükseklik: 1450
Maksimum yükseklik: 1450
Endemik: -
Element: Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı: KD. Anadolu
Genel dağılımı: Gürcistan, Urallar
Bulunduğu kareler :A9
K. montana (Bieb.) DC, Prodr. 4:651 (1830). Syn: Scabiosa montana Bieb, Fl. Taur.-Cauc. 1:95 (1808). Ic: Szabό, Knautia Gen. Monogr. t. 11 (1911).
  Erect biennial with thick reflexed-strigose stems up to 2 m. Leaves ovate, crenate or serrate, setulose, lower petiolate, upper amplexicaul. Peduncles glandular-hairy or not. Involucral bracts lanceolate, sparsely pilose. Capitula 2-4 cm diam., radiant. Corolla white or cream. Involucel 5-6 mm long, hairy; calyx with 10-14 setae. Fl. 6. Open woodland, c. 1450 m.
  Type: [Georgia] in pratis montanis Caucasi sub-alpini, circa acidulam Narzana et castellum Wladi-Kawkas frequens.
A9 Çoruh: between Ardanuç and Kordevan Da., 1450 m, D. 30134!
  Georgia, Urals. Euro-Sib. element.