CaryophyllaceaeGypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila adenophylla BARK.

Gypsophila L.
Gypsophila adenophylla BARK.
Ömür: Çok yıllık
Yapı: ot
Hayat formu:
İlk çiçeklenme zamanı: 7
Son çiçeklenme zamanı: 7
Habitat: kayalık topraklar, kalker kaya çatlakları
Minimum yükseklik: 3000
Maksimum yükseklik: 3390
Endemik: endemik
Element: İran-Turan
Türkiye dağılımı: D. Anadolu
Genel dağılımı: Türkiye
Bulunduğu iller
Bulunduğu kareler : B9 C9

 
G. adenophylla Bark. in Wentia 9: 59, t. 1 f. 34-40 (1962).
Perennial with woody rhizome, cushion-shaped, glandular-pubescent, stems up to 4 cm, (l-)3-7-flowered. Leaves linear to linear-lanceolate, fleshy, mucronate, 2-10 x 0.5-1.5 mm. Calyx 3-5-5 mm, teeth acuminate. Petals pink, broadly cuneate, bilobed or emarginate, 8-10 mm. Fl. 7-8. Rocky soil, crevices of calcareous rocks, 3000-3400 m.
Type: Turkey B9 Van: d. Gevaş, Artos Dağ, 3000 m, 16 vii 1954, Davis & O. Polunin, D. 22751 (holo. E! iso. K).
B9 Bitlis: Pelli Da., 3000 m, D. 22497! C9 Hakkari: Kara Da., 3390 m, D. 24493!
Endemic; Ir.-Tur. element. Very near to G. saponarioides Bornm. & Gauba from N. Iran.