IllecebraceaeScleranthus uncinatus Schur.jpg

Scleranthus L.
Scleranthus uncinatus SCHUR
Ömür: Tek veya İki yıllık
Yapı: ot
Hayat formu:
İlk çiçeklenme zamanı: 5
Son çiçeklenme zamanı: 8
Habitat: açık taşlı yerler, kesekler içinde ve zanab kanıfer ormanları içinde
Minimum yükseklik: 1800
Maksimum yükseklik: 3200
Endemik: -
Element: ?
Türkiye dağılımı: K., O., D. Anadolu
Genel dağılımı: G. Avrupa, G. Rusya, Balkanlar, Kafkasya, K. İran
Bulunduğu iller
Bulunduğu kareler : A4 A7 A8 A9 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 C9

 
S. uncinatus Schur in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. 1: 107 (1850). Ic: Coste, Fl. Fr. 2: 105 (1903).
Annual or biennial with erect or ascending stems up to 12(-15) cm. Leaves up to 11 (-15) mm. Inflorescence lax to fairly dense. Perigynous cup 1.2-1 .8(-2) mm in fruit, pubescent or puberulent. Sepals equalling or slightly exceeding the perigynous cup in fruit, spreading at 30-45°, tapering from base to acute apex, curved inwards to form a hook at the apex, with the scarious margin much narrower than the green central part. The whole flower 3-4.2(-4.5) mm in fruit. Fl. & fr. 5-8. Open stony places, in turf or sometimes in coniferous woods, 1800-3200 m.
Described from Romania.
A4 Kastamonu: Ilgaz Da., 1800 m, Khan et al. 630! A7 Giresun: Balabanda-ğlari above Tamdere, 2800 m, D. 20554! A8 Çoruh: mountain above Artvin, D. 29805! A9 Çoruh: Kordevan Da. nr. Kutul Y., D. 30226! B2 Kütahya: Murat Da. above Kesik Soğut, 1900 m, D. 36776! B3 Konya: Sultan Da., Bornm. B5 Kayseri: Ercias Da., Bornm. B6 Sivas: Bey Da., 2000 m, Stn. & Hend. 5282! B7 Erzincan: Keşiş Da. above Cimin, 2500-2600 m, D. 31675! B9 Bitlis: Nemrut Da., 2300 m, D. 23513! B10 Kars: Küçük Ağri Da., Serdar Bulak, 2420 m, Demiriz 3367! C9 Hakkari: Kara Da., 3200 m, D. 24474!
S. Europe from the Iberian peninsula to the Balkans, Caucasia, N. Iran.