ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

               

nasip

ADI-SOYADI: Nasip DEMİRKUŞ

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Göle,1956
UNVANI: Prof. Dr.
UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI:
Biyoloji Eğitimi. Biyoloji Eğitimi, Evrim, Fizik Eğitimi. Fen Bilgisi, Çevre ve Matematikle İlgili Kavramlar. Kozmik Alem de ve Canlılarda Evrim. Sistematik Botanik. Fen Bilgisi Öğretimi.İnsan, Toplum ve Çevre Bilinci Kazanımları. Fen Teknoloji ve Toplum İlişkisi. Bazı Sanal ve Nesnel Teknolojik Araçların Uygulayışta Etkili Kullanımı. Öğretim Yöntemleri ve Modeller... , Bilim ve Teolojinin Organik İlişkisi... vb
İLGİ ALANI: Sanal ses ve görüntü araçlarıyla; yabancı klip, yapay-doğal video çekimleri ve müzik parçalarını; görsel-işitsel ritim ve armoni eşleştirişi. Görsel ve işitsel sanatların toplumsal eğitimle ilişkisi üzerine materyal geliştiriş deneyişleri.

YABANCI DİL:İngilizce

Telefon:        0432 225 16 56-043 2225 10 24-31/1770
Fax:              432 225 13 68
E-mail:          nasip@hotmail.com

ADRES:        Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Zeve Yerleşkesi/VAN                                                    

Web Sayfaları:YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
                        Biyoloji Eğitimi

                        Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu
                        Nadidem                   
                        Fen Bilgisi Eğitimi                   

                        Dinbilim
Muhammed Adem Evren, Doğa Esmanur, Bilgenas Semanur DEMİRKUŞ

ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR :  

İlk Okul        Karlıyazı Köyü İlkokulu                                                                         1968
Ortaokul     
Göle Ortaokulu                                                                                       1971
Lise              Ardahan Lisesi                                                                                      1974

Lisans       Biyoloji Bölümü       Hacettepe Üniversitesi                        1979

Y. Lisans   Meslek Sonrası Eğitim Fakültesi      Hacettepe Üniversitesi 1984

Doktora     Meslek Sonrası Eğitim Fakültesi     Hacettepe Üniversitesi 1990
Yrd. Doç. Dr.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi                                                                  1994
Doçentlik   Üniversitelerarası Kurul                                                                       1995YÖNETİCİLİK VE ÜYELİKLER

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Sorumlu Editörü
2011- Devam ediyor.
YYÜ Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği ABD Başkanlığı 1994-Devam Ediyor.
YYÜ Akademik Yükseltgeme ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu (Fen Bilimleri) Üyeliği 2012- Devam Ediyor.
YYÜ Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi Üyeliği 2012-Devam Ediyor.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-Devam Ediyor.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 1995-2001.YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI

KAYA, A., Uzundere (Kargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996

GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması , 2002
FIRAT, M.,Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 2003
YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi, 2003.  

ERTAŞ, A. ,Biyolojide Mikroskobik Yapılar Ve Mikroorganizmalarla İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
BATIHAN, N.,Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
          İlçin, M., Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesinde Uygulanan Yöntemler, Kurallar ve Mantık Sistemleri, 2007

SELİMOĞLU, C., İlk ve Orta Öğretimde, Sıradışı; Öğrenci, Öğretmen ve Okul Vakalarının (Multi Disipliner Bir Anlayışla) Çoklu Disiplin Anlayışıyla           Kategorize Edilip, Çözümlerine Yönelik Bilimsel Bir Çalışma,.2009
CİHANGİR, Ö., Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Video Materyali Geliştirme,2009
GÜLEN,S., Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması, 2010
AYAZ, M., Kavramsal Araçlara ve Kavramsal İlişkilere Dayalı Ders Materyali Geliştirmek, 2010
ALKAN, D., Evrimsel Gelişimin; Doğal, Yapay, Düşünsel… Vb Matematiksel Kümelerle İfade Edilişi Ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma, 2011
BOZKURT, T., İnsan ve Doğa Kaynaklı Çevresel Afetler, Sorunlar Ve Çözümleriyle İlgili Kavramları İçeren Bilimsel Makale, Kitap, Ders Notu, Dergi, Web           Sitesi Ve Filmlere Dayalı Öğretici Kavramsal Ders Ve Eğitim Materyali Geliştirme Üzerine Bir Çalışma, Devam ediyor, 2011'de bitecek


BİLİMSEL YAYINLAR:

               DEMİRKUŞ, N., ERİK, S., 1985, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 48-50
               ERİK, S.,   DEMİRKUŞ, N.,1985, Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler için Yeni Kayıtlar, Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 51-61

               ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1986, Contributions to the Flora of Turkey Doğa Tr. J.Bio.10,1,100-105.

ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1988, Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları, Doğa Türk Botanik D.12, 3 224-233.
              
DEMİRKUŞ, N., 1990, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa, Tr.J.of Botany, 15, 71-74

               DEMİRKUŞ, N.,1990, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6

               DEMİRKUŞ, N., 1991. Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma, Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21

               DEMİRKUŞ, N., ERİK, S.,1994. Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine   Bir Araştırma, Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi, Seri A ve C, 15,                          1- 47.
              
DEMİRKUŞ, N.,1995. Two New Taxa  for  the Flora of Turkey. Hacettepe Bulletin  of Natural Sciences and Engineering, Vol.24, p. 9-14.
               DEMİRKUŞ, N.,1996 Contributions to the Flora of Northeast Anatolia, YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127
             
 KAYA, A., DEMİRKUŞ, N.,1998, A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı  Mountains Erzurum) and its Surroundings, Hacettepe Bulletin of                           Natural Sciences and   Engineering Vol: 27,  p.26 – 66.

               ERİK, S., DEMİRKUŞ, N.,1998, New Species from N.E:Turkey Chaerophyllum posofianum (Apiaceae) and Vicia erzuırumica (Fabaceae). Wildenowia                           28,151-  156.
               DEMİRKUŞ, N.,1998. Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi. Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi                AraştırmalarVakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul.
               DEMİRKUŞ, N., KAYA, A., 1999. Contributions  to the Flora of East Anatolia. Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12. 
                                                           

                                           

               DEMİRKUŞ, N.,1999. Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar                           Sempozyumu, 8-10  Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11 (1999) 414-425.
               DEMİRKUŞ, N., M. KOYUNCU, M. GÜL, 2000. The Endemic Plants of Van Province. Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, 16-18.05.2000.                           Plants ofthe Balkan Penisula:  into the next Millennium, Vol.1, 163-170, Istanbul University, Turkey.
               KOYUNCU, M., N. DEMİRKUŞ, 2000. Van Çevresi Geofitleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar arası Katılımlı” 05-09.09.2000. Ankara Üniv. Fen Fak.                           Biyoloji Bölümü, Ankara- Türkiye (Basımda).
               DEMİRKUŞ, N., 2002. Tarayıcının (scanner) Özelliğine Bağlı Olarak Resim, Hareketsiz Cisim ve Varlıkların Görüntülerini Bilgisayara Aktarma Cihazı.                           BuluşTasnif Sınıfı: H04N, Buluş Müracaat No: TR 2000 01807 A2, Türk Patent Enstitüsü, Resmi Patent Bülteni, 2001/64, Yayın Tarihi: 22.10.2001,                           sf.171, Ankara. Patent almayadeğe görülmüştür.  Patent  başvurusunu görüntüleme TR200001807
               DEMİRKUŞ, N.,TUNÇ, C., OKUT, H., 2003.  Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge  Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması,                           Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri  Dergisi, XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu Özel Sayısı, 277-287, Ocak-2005.
               DEMİRKUŞ, N., Fırat, M.,2005. The Scanning-Transferring; Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu, P0534, XVII                           International Botanical  Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna 17 - 23 July 2005.
               DEMİRKUŞ, N., Armağan,M ., Kara, K., 2006,  Draba rosularis Boiss.ve Draba cappadocica Boiss. & Ball.Ait Nümerik Taksonomi Çalışması, 8.Ulusal                           Biyoloji Kongresi;[B130P] [SS-066] [Kabul: Sözlü] [Botanik], ( s.26-27), Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 26-30 Haziran,                           Kuşadası/AYDIN
               DEMİRKUŞ,N.,Fırat,M.,2006,Van Sanal Herbaryumu'nun Tanıtılması,8.UlusalBiyoloji Kongresi;[B128O] Kabul: Sözlü] [Botanik] [SS-066], ( s.27), Adnan                           Menderes  Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN  
               CİHANGİR, Ö., Demirkuş, N., İlçin, M.,2007, Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu Var, Çevrenin mi İlkel İnsan
                          Sorunu Var?
VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, S. 110, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya.

               SELİMOĞLU, C., Demirkuş, N., 2007, Kalıcı Çevre Bilinci Öneminin Aşılanmasına Yönelik Uygulama Ve Etkinliklere Örnek Bir Çalışma.VII.Ulusal Ekoloji                           ve Çevre Kongresi, S 115, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya.
               SELÇUK, A., Demirkuş, N., Gül, M., Kabay Ö., 2007, Artık ve Atık Malzemelerin, Öğretimde ve Üretim Öncesi;2. ve 3. Kez Kullanımına Yönelik Verimli
                          Tasarım ve Kullanım Şekilleri .
VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. İnönü Üniversitesi,S113, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya.

   
               PROJELER:
          
    
Tamamlanmış Projeler;
               YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi (Yürütücü) 2003.
        
      FIRAT, M., Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 1999-EF-080, (Yürütücü) 2003
               GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
              
          
YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 2001-EF-042, (Yürütücü) 2002.
               DEMİRKUŞ,N.,KOYUNCU,M.,Van Endemik Bitkileri. Van Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, (Yürütücü),2002.
               KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N. ve ark.,Van ve Çevresi Geofitleri Üzerine Bir Araştıma. YYÜ Araştırma Fonu Proje No;99-EF-030, (Yardımcı                           Araştırıcı),1999.

               EKİM, T. ve ark., Türkiye’nin Endemik Bitkileri Projesi, Proje NO; TBAG/DPT-ÇSEK-4  (Yardımcı Araştırıcı),1998
              
KAYA, A., Uzundere (Kaargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası  Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.,1996 (Yürütücü)
              
AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK  Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü), 1996.
              
KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir  Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü) ,1996.
             
 ERİK S., DEMİRKUŞ, N., Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars)  Üzerine Bir Araştırma  TBAG 728 ve Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu (Yardımcı                               Araştırıcı),1990.
               
KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Artos Dağı Florası (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu Proje No destekli) ,1999
               KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF030  (Yardımcı Araştırıcı).
               
KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Gevaş/Van Ekolojik Koşullarında Ters Lale (F.imperialis) Üretimi (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu                           destekli) (Yardımcı Araştırıcı).
               YILDIZ., B., ve ark.Türkiye'de Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler üzerinde Sitolojik-Palinolojik-Kimyasal Araştırmalar (TBAG                           198T003) (YardımcıAraştırıcı)
               KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF045 (Yardımcı Araştırıcı).

              DEMİRKUŞ,T., DEMİRKUŞ, N., BEŞKAYA GÜL, S., Farklı Dönemlerde Biçilen Van Yöresi Çayırlarının Botanik Yapısı, Silolanma Özellikleri ve Yem                           Değerlerinin Belirlenmesi. Proje No.TBAG/ VHAG-1849 (101V140) (Yardımcı Araştırıcı).2005.

                            The Virtual Herbarium of Van Province ve Van Florası Endemikleri Bitkileri Resimli Sanal Kitabı (deneme aşamasında)
          
    DEMİRKUŞ, N., Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı (Yürütücü)  (2003- YRT-003), Proje Materyalleri
               TEMUR, A.,DEMİRKUŞ, N., Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme (Yardımcı Araştırmacı) (DPT  Project No;2006-DPT-EF1)  
              
              
 AKTİVİTELER: YÖK Dünya Bankası  Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kursları,1995
                          Fen  Bilgisi Kursları;İzzet Baysal Üniversitesi, Temmuz,1996,
                          Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Yaz Dönemi Temmuz 1999,  

           
             
  VERİLEN DERSLER:
           

            
   LİSANS DERSLERİ ;Genel Biyoloji I (Botanik),Lab I-Sistematik Botanik II - Lab. II,  Herbaryum Teknikleri, Sistematik Botanik Lab.,Genel Biyoloji II,Fen                           Bilgisi Öğretimi,Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Fen                           Teknoloji  Toplum, Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı ve Geliştir, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar, Evrim, Toplum ve                           Çevre
            
               
 
YÜKSEK   LİSANS DERSLERİ:

               a-Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri;Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Özel Öğretim Yöntemleri I,Özel Öğretim Yöntemleri II,Okul Deneyimi I,                          Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Seçmeli I(Biyolojik Kavramlar)  1, Seçmeli II (Biyolojide Seçmeli Konular), Öğrenme Öğretme Kuram                          ve Yaklaşımlari, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar.


               
b-Lisans Üstü Seçmeli Dersleri; İleri Bitki Taksonomisi, Tohumlu Bitkilerde Evrim, Tohumsuz Bitkilerde Evrim,Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama                           Görüntü  Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri 2-2-3 , Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2, Fen Eğitiminde ve                           Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3, Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Biyomatematiğin Kullanılması ve Uygulanması                           3-0-3 , Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri 2-2-3   
Meltem DEMİRKUŞ'UN Makale ve YayınlarıMeltem DEMİRKUŞ'UN WEB SAYFASI Bilgrnas SEMANUR'UN WEB SAYFASI Doğa ESMANUR'UN WEB SAYFASI Muhammed ADEM EVREN'İN WEB SAYFASI Bilimin ve Yaratıkların Yaradılıştaki Konumu Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ